2018 YGS LYS Konuları (Güncel Müfredat)

Binlerce genç her yıl heyecanla üniversite sınavlarına hazırlanır. Bu süreç hiç de kolay değildir. Yoğun bir çalışma gerektirir. Özellikle istenilen üniversite ve bölümü kazanabilmek için bilinçli bir şekilde en az bir yıl öncesinden çalışma planı yapmak gerekir. Bunun için de konuların önceden öğrenilmesi ön çalışma için gereklidir.

Bu konularla birlikte 2018 ygs çalışma programını uygulamanızı da tavsiye ediyoruz.

2018 YGS’de Hangi Konular Çıkacak?​

2018 ygs turkce konuları

2018 YGS Türkçe Bölümü Konuları

Türkçe temel derstir. Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmak için her sınıf aşamasında Türkçe dersi verilir. Türkçe dersindeki temel amaç anlama, anlatım, okuma becerilerini geliştirmektir. Bu anlamda ygs sınavındaki Türkçe soruları da daha çok anlama ve yorumlama üzerine kurulmuştur. Dilbilgisi ve imla soruları ise basit düzeyde herkesin yapabileceği düzeydedir.

Türkçede anlama dayalı soruları sınavın ilk dakikalarında çözmek daha mantıklıdır. Sebebi ise tamamen bilgiden uzak anlamaya dayalı olduğu için kafa karışmadan sakin bir şekilde sorular çözümlenebilir.
Türkçe soruları basit diye geçiştirmemek gerekir. Özellikle ygs düzeyindeki Türkçe soruları özenli çözülmeli ve soru kaçırılmamalıdır.

Türkçe sorularını her bölümden sınava giren tüm öğrenciler yapabilir bu anlamda yanlış yapılmamaya çalışılmalıdır.

Türkçe sorularını iyi çözebilmek için iyi bir kitap okuyucusu olunmalıdır.

Okumak sadece Türkçe soruları için değil tüm branşlar için çok önemlidir. Okuma, anlama, yorumlama yeteneği tüm sözel, sayısal sorular için geçerlidir.

Türkçe soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Sözcük Anlamı
 • Söz Yorumu
 • Deyim ve Atasözü
 • Cümle Anlamı
 • Cümle Yorumu
 • Paragrafta Anlatım Teknikleri
 • Paragrafta Konu-Ana Düşünce
 • Paragrafta Yapı
 • Paragrafta Yardımcı Düşünce
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Sözcüğün Yapısı
 • Sözcük Türleri
 • Fiiller
 • Sözcük Grupları
 • Cümlenin Ögeleri
 • Cümle Türleri
 • Anlatım Bozukluğu

2018 YGS Sosyal Bilimler Bölümü Konuları

2018 ygs tarih konulari

Sosyal Bilgiler dendiğinde aklımıza tarih ve coğrafya dersleri gelir.

Özellikle tarih dersi ezber dersi gibi görünse de mantığını kavramak gerekir. Sadece hangi olaylar hangi yüzyıllarda olmuş, o dönemin sosyal ve ekonomik şartları, devlet adamları öğrenilerek tarih zevkli bir halde öğrenilebilir.

2018 YGS Tarih Konuları

Tarih soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Tarih Bilimine Giriş
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • Eski Türk Tarihi
 • İslam Tarihi
 • Türk-İslam Devletleri(10-13. yüzyıllar)
 • Türkiye Tarihi(11-13. yüzyıllar)
 • Beylikten Devlete(1300-1453)
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti(1453-1600)
 • Yeniçağ Avrupası(1453-1789)
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • Arayış Yılları(17. yüzyıl)
 • 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
 • En Uzun Yüzyıl(1800-1922)
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • 1. Dünya Savaşı Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Türk Dış Politikası

2018 YGS Coğrafya Konuları

Coğrafya dersi de mantığa dayalı öğrenilmelidir. Basit bir örnek verecek olursak bir bölgenin ikliminden o bölgenin bitki örtüsü, geçim kaynağı, yaşam şartları öğrenilebilir. Coğrafya da her şey birbiri ile bağlantılı gelişir.

Coğrafya soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Doğa ve İnsan
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi konum
 • Harita Bilgisi
 • İklim Bilgisi
 • Yerin Şekillenmesi
 • Doğanın Varlıkları
 • Beşeri yapı
 • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
 • Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
 • Geçim Tarzları
 • Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye İklimi ve Özellikleri
 • Türkiye’nin Doğal Varlıkları
 • Türkiye’de Yerleşme, Nüfus ve Göç
 • Bölge Türleri ve Sınırları
 • Konum ve Etkileşim
 • Coğrafi Keşifler
 • Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
 • Doğal Afetler

Sosyal Bilgiler sorularında başarılı olmak için çok soru çözmek önemlidir.

Çok soru çözen çok net çıkarır!

Click to Tweet

2018 YGS Felsefe Konuları

Tüm sözel derslerin ezberci bir sistemle anlatılabileceği kanısı yaygın olsa da aslında mantığa uygun olarak zihinde kodlamak suretiyle kolaylıkla ezber yapmadan sözel derslerle baş edilebilir. Felsefi konularda da felsefenin ne olduğu özümsenmeli ve çeşitleri ile birlikte öğrenilmelidir.

Felsefe soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Felsefenin Konusu: Felsefenin tanımı, Bilgelik, Felsefenin anlamı, Felsefenin soruları, Felsefi düşüncenin nitelikleri, Hayatın anlamlandırılması.
 • Bilgi Felsefesi: Bilgi türleri, Doğruluk ve gerçeklik, Bilginin doğruluk ölçütleri, Felsefenin bilgiye bakışı, Bilgi felsefesinin problemleri, Bilginin mümkünlüğü, Bilginin kaynağı
 • Varlık Felsefesi: Varlık felsefesinin konusu, Varlıkla ilgili temel sorular, Varlığın niceliği ve temel niteliği , Çağdaş varlık görüşleri
 • Ahlak Felsefesi: Ahlak felsefesinin konusu, İyi ve kötü kavramları, Erdem ve yaşam ilişkisi, Özgürlüğün anlamı, Ahlaki eylemin amacı, Evrensel ahlaki ilkeler
 • Sanat Felsefesi: Sanat felsefesinin konusu, Güzellik kavramı, Güzelliğin kaynağı, Sanat eserlerinin nitelikleri, Sanata ve sanatçıya etki eden unsurlar
 • Din Felsefesi: Din felsefesinin konusu
 • Siyaset Felsefesi: Devletin nasıl ve neden ortaya çıktığı, Toplumun düzenine ilişkin görüşler
 • Bilim Felsefesi: Bilime felsefesinin konusu, Felsefe ve bilim ilişkisi, Bilimin ve bilim anlayışının gelişimi, Bilim felsefesi yaklaşımları, Bilimsel yöntem

2018 YGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Dini konular kulak dolma değil bu konuda uzman kişilerden öğrenilmelidir. Okullarda kitaplar ve öğretmenlerden öğrenilen bilgiler ışığında dini konular öğrenilmelidir.

Din Kültürü soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • İslam Düşüncesinde Tasavvuru
 • Yaşayan Dinler ve Benzer Özellikler
 • Hazreti Muhammed
 • Vahiy ve Akıl Kur’an Yorumları

2018 YGS Matematik Bölümü Konuları

2018 ygs matematik konulari

2018 YGS Matematik Konuları

Matematik temel derslerden biri olup hem yapılması gereken hem de herkesin kolaylıkla yapamadığı bir derstir. Sözel grup için de sayısal grup için de çok önemlidir ve bu iki grupta bu dersten soru çözmelidir. Sayısalcı grubun temel dersi olmakla birlikte sözelci grup içinde öğrenciyi diğer rakiplerinden sıyrılması için matematik soruları çözmesi gerekir.

Matematik sorularını çözmek için uzun süreli ve sistemli bir çalışma yapmak gerekir. Kısa sürede halledilebilecek bir ders değildir.

Matematikten bol bol soru çözmek gerekir. Pratik kazanılmalıdır. Bir soruyu çözmenin değişik yolları denenmelidir.​

Matematik soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Sayılar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • OBEB-OKEK
 • ​Rasyonel Sayılar
 • ​Basit Eşitsizlikler
 • ​Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • ​Çarpanlara Ayırma
 • ​Oran Orantı
 • ​Denklem Çözme
 • ​Problemler
 • ​Kümeler
 • ​Fonksiyonlar
 • Permütasyon
 • ​Kombinasyon
 • ​Binom
 • Olasılık
 • ​İstatistik
 • ​2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • ​Parabol
 • Polinomlar

2018 YGS Geometri Konuları

Geometri sorularını matematik soruları gibi sistemli ve düzenli bir çalışmanın sonunda daha iyi yapılabilir.

​Geometri de şekilleri iyi görmek ve değerlendirmek gerekir.

Geometri soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Dik ve Özel Üçgenler
 • Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
 • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 • Üçgende Alanlar
 • Üçgende Açıortay Bağıntıları
 • Üçgende Kenarortay Bağıntıları
 • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen – Deltoid
 • Dikdörtgen
 • Çemberde Açılar
 • Çemberde Uzunluk
 • Daire
 • ​Prizmalar
 • Piramitler
 • Küre
 • ​2. Dereceden Denklemler
 • Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 • Vektörler-1
 • Doğrunun Analitiği
 • Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

2018 YGS Fen Bilimleri Konuları

 

2018 ygs fen konuları

Fen Bilimleri konuları Fizik, Kimya ve Biyoloji konularıdır.

Bunlardan fizik daha işlemsel olmakla beraber, biyoloji daha okumaya dayalıdır.

Kimya da zevkli ve deneylerle pekiştirilir.

Bu anlamda özellikle tıp, mühendislik bölümlerini isteyen öğrenciler bol bol soru çözerek fen bilimleri konularını pekiştirmelidir.

2018 YGS Fizik Konuları

Fizik soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
 • Basit Makineler
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı ve Sıcaklık
 • Genleşme
 • Doğrusal Hareket
 • Dinamik
 • İş Enerji
 • Işık ve Gölge
 • Düzlem Ayna
 • Küresel Aynalar
 • Kırılma ve Renkler
 • Elektrostatik
 • Elektrik Akımı ve Devreler
 • Temel Dalga Bilgileri
 • Yay Dalgaları
 • Su Dalgaları
 • Ses ve Deprem Dalgaları

2018 YGS Kimya Konuları

Kimya soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Yapısı
 • Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Asitler-Bazlaar ve Tuzlar
 • Bileşikler
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Kimyanın Temel Yasaları
 • Maddenin Halleri
 • Karışımlar
 • Endüstride ve Canlılarda Enerji
 • Kimya Her Yerde

2018 YGS Biyoloji Konuları

Biyoloji soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
 • Organik Bileşikler
 • Hücre
 • Madde Geçişleri
 • DNA-RNA
 • Protein Sentezi
 • Enzimler
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Ekoloji
 • Hücre Bölünmeleri
 • Eşeysiz-Eşeyli Üreme
 • İnsanda üreme ve Gelişme
 • Mendel Genetiği
 • Kan Grupları
 • Cinsiyete Bağlı Kalıtım

2018 LYS’de Hangi Konular Çıkacak?

 

2018 lys konuları

2018 LYS Matematik Konuları

Matematik soru çözümü çok fazla oranda olmalıdır. Matematik konularına bakıldığında çok basit gibi görünen konuların yanında zor konularda yoğunluktadır. Tabii bu her çeşit matematik sorusunu yapabilenler için geçerli bir zorluk değildir.

Türkçe – Matematik (TM), Matematik- Fen Bilimleri (MF) öğrencilerinin ortak noktası olan bir derstir.​

Matematik netlerinin önemi farkına varılarak konular öğrenilmeli ve uygulanmalıdır.

Matematik soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Sayılar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • OBEB-OKEK
 • ​Rasyonel Sayılar
 • ​Basit Eşitsizlikler
 • ​Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • ​Çarpanlara Ayırma
 • ​Oran Orantı
 • ​Denklem Çözme
 • ​Problemler
 • ​Kümeler
 • ​Fonksiyonlar
 • Permütasyon
 • ​Kombinasyon
 • ​Binom
 • Olasılık
 • ​İstatistik
 • ​2. Dereceden Denklemler
 • Karmaşık Sayılar
 • ​Parabol
 • Polinomlar
 • ​Mantık
 • ​Modüler Aritmetik
 • ​Eşitsizlikler
 • ​Logaritma
 • ​Diziler
 • ​Seriler
 • ​Limit ve Süreklilik
 • ​Türev
 • ​İntegral

2018 LYS Geometri Konuları

LYS’nin YGS’ye göre daha belirleyici olduğu unutulmamalı, geometriye bol bol soru çözerek, pratik yapılarak çalışılmalıdır. Sayısal bölümü öğrencilerinin soru kaçırmaması gereken bir alandır.

Geometri soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Dik ve Özel Üçgenler
 • Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
 • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 • Üçgende Alanlar
 • Üçgende Açıortay Bağıntıları
 • Üçgende Kenarortay Bağıntıları
 • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen – Deltoid
 • Dikdörtgen
 • Çemberde Açılar
 • Çemberde Uzunluk
 • Daire
 • ​Prizmalar
 • Piramitler
 • Küre
 • ​2. Dereceden Denklemler
 • Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 • Vektörler-1
 • Doğrunun Analitiği
 • Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
 • ​Uzay Geometri
 • Dönüşümlerle Geometri​
 • Trigonometri​
 • ​Çemberin Analitiği
 • ​Genel Konik Tanımı (Dış Merkezlik)
 • ​Parabol
 • Elips
 • Hiperbol

2018 LYS Fizik Konuları

Fizik soruları Matematik- Fen Bilimleri öğrencileri çözer.

Zorlayan konuları mevcuttur.

Fizik konuları okul ortamında iyi dinlenmeli, bol bol soru çözülmelidir.

Fizik soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Fizik Bilimine Giriş
 • Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
 • Tork
 • Ağırlık Merkezi
 • Basit Makineler
 • Madde ve Özellikleri
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Basınç
 • Isı ve Sıcaklık
 • Genleşme
 • Doğrusal Hareket
 • Bağıl Hareket
 • Dinamik
 • Atışlar
 • İş Enerji
 • Dönme Hareketi
 • Basit Harmonik Hareket
 • İtme-Momentum
 • Kütle Çekimi -Kepler Kanunu- Büyük Patlama
 • Işık ve Gölge
 • Düzlem Ayna
 • Küresel Aynalar
 • Kırılma ve Renkler
 • Merceler ve Aydınlanma
 • Elektrostatik
 • Elektrik Alan- Elektriksel Potansiyel ve İş
 • Temel Dalga Bilgileri
 • Yay Dalgaları
 • Su Dalgaları
 • Ses ve Deprem Dalgaları
 • ​Manyetizma
 • ​Elektromanyetik İndüksüyon
 • ​Sığaçlar
 • ​Alternatik Akım ve Transformatör
 • ​Dalga Mekaniği (Kırınım-Girişim-Doopler)
 • ​Elektromanyetik Dalgalar
 • ​Fotoelektrik ve Compton Olayı
 • ​Özel Görelilik
 • ​Atom Modelleri
 • ​Atom Altı Parçacıklar
 • Radyoaktivite
 • Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

2018 LYS Kimya Konuları

Kimya konuları aşağıda görüldüğü gibi çok fazla değildir. Öğrencileri çok zorlayan bir ders olamamakla birlikte kimyaya ilgisi olanlar için zevkli ve kolaydır.

Kimya soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Modern Atom Teorisi
 • Kimyasal Hesaplamalar
 • Gazlar
 • Sıvı Çözeltiler
 • Kimya ve Enerji
 • Tepkimelerde Hız
 • Kimyasal Denge
 • Sıvı Çözeltilerde Denge
 • Kimya ve Elektrik
 • Karbon Kimyasına Giriş
 • Organik Bileşikler
 • Hayatımızdaki Kimya

2018 LYS Biyoloji Konuları

Biyoloji soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
 • Organik Bileşikler
 • Hücre
 • Madde Geçişleri
 • DNA-RNA
 • Protein Sentezi
 • Enzimler
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Ekoloji
 • Hücre Bölünmeleri
 • Eşeysiz-Eşeyli Üreme
 • Hayatımızdaki Kimya
 • ​İnsanda üreme ve Gelişme
 • ​Mendel Genetiği
 • ​Kan Grupları
 • Cinsiyete Bağlı Kalıtım
 • ​Biyoteknoloji, Evrim
 • ​Solunum
 • ​Fotosentez
 • Kemosentez
 • ​Bitki Biyolojisi
 • ​Sistemler
 • Duyu Organları

2018 LYS Edebiyat Konuları

Edebiyat bilgiye dayalıdır. Türkçe ya da Dil ve Anlatım dersinin aksine anlama ve anlatımın yanında belli bir bilgi birikimine sahip olmak gerekir. Lisedeki 4 yıl biriktirilmiş bilgiler ışığında lys edebiyat soruları yapılabilir.

Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi göz önüne alınarak öğrenilmeli ve yine sistematik bir çalışma programı uygulanmalıdır.

Edebıyat soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
 • Coşku ve Heyecan Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 • Öğretici Metinler (Edebiyat 9. Sınıf)
 • Tarih İçinde Türk Edebiyatı
 • Destan Dönemi Türk Edebiyatı
 • İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Batı Tesirindeki Türk Edebiyatına Giriş (Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı)
 • Tanzimat Dönemi Edebiyatı (1860-1896)
 • Servet-i Fünun Edebiyatı (Edebiyat-ı Cedide) (1896-1901) ve Fecr-i Ati Topluluğu (1909-1912)
 • Milli Edebiyat Dönemi (1911-1923)
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1923-…)
 • Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler
 • Cumhuriyet Döneminde Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
 • Cumhuriyet Döneminde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Sonuç olarak binlerce rakip arasından sıyrılmak için çok düzenli bir şekilde ders çalışılmalı, bol bol soru çözülüp kitap okunmamalıdır.

2018 LYS Coğrafya Konuları

Coğrafya kolay bir sözel derstir. Tüm doğa olayları birbiri ile bağlantılıdır. Bu bağlantı keşfedildiğinde tüm coğrafi olaylar birbirini takip eder. Tabii ki çok soru çözülmelidir.

Coğrafya soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Doğal Sistemler
 • Beşeri Sistemler
 • Mekansal Sentez Türkiye
 • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 • Çevre ve Toplum
 • Ekonomik Faaliyetler

2018 LYS Felsefe Konuları

Felsefe özel bir ilgi alanıdır. Öğrenildikçe daha çok öğrenmek istenir. Sosyoloji toplum ve insan ilişkilerini incelerken, mantık ise sembollerle oluşturulur. Psikoloji ile günümüzde herkesin ilgisini çekmeye başlanıştır. Bu alana çalışırken toplum ile iç içe olmak, psikoloji ile uğraşmak bu bölüme öğrencilerin daha çok yakınlaşmasını sağlar. Mantık kolay ve zevkli bir alandır.

Mantık soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Mantığa Giriş
 • Klasik Mantık
 • Mantık ve Dil
 • Sembolik Mantık

Psikoloji soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
 • Psikolojinin Temel Süreçleri
 • Öğrenme Bellek Düşünme
 • Ruh Sağlığının Temelleri

Sosyoloji soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Sosyolojiye Giriş
 • Birey ve Toplum
 • Toplumsal Yapı
 • Toplumsal Değişme ve Gelişme
 • Toplum ve Kültür
 • Toplumsal Kurumlar

2018 LYS Tarih Konuları

Tarih dersi, tarihi sevenler için bir tutkudur. Zevkle öğrenilebilir, öğrenildikçe daha fazla bilgi sahibi olunmak istenir. Tarih konularını ezberlemek yerine mantık çerçevesinde öğrenilmeli, çok soru çözülmelidir. Soru çözdükçe daha fazla bilgiye ulaşılacağı görülecektir.

Tarih soru başlıklarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Tarih Bilimine Giriş
 • Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 • İlk Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete(1300-1453)
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti(1453-1600)
 • Yeniçağ Avrupası(1453-1789)
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • Arayış Yılları(17. yüzyıl)
 • 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
 • En Uzun Yüzyıl(1800-1922)
 • 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
 • 1. Dünya Savaşı Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Türk Dış Politikası
 • ​Atatürk’ün Ölümü
 • ​Yüzyılın Başlarında Dünya
 • ​İkinci Dünya Savaşı
 • ​Soğuk Savaş Dönemi
 • Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 • ​Küreselleşen Dünya
 • ​Türklerde Devlet Teşkilatı
 • Türklerde Toplum Yapısı
 • ​Türklerde Hukuk
 • Türklerde Ekonomi
 • ​Türklerde Eğitim
 • Türklerde Sanat

“2018 YGS LYS Konuları (Güncel Müfredat)” için 11 cevap

 1. Merhaba, ben üniversitede seçmeli dersler hakkında şu soruyu çok merak ediyorum: Mf bir bölümde okuyan kişi seçmeli derslerinde felsefe, sosyoloji gibi alanlardan ders alabilir mi? Cevaplarsanız çok sevinirim. İyi çalışmalar…

  1. Üniversiteden üniversiteye değişmekle birlikte çoğu üniversitede seçmeli derslerde istediğin dersi alabiliyorsun diye biliyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir