2018 YKS Sözel Çalışma Programı – 4 Ayda YKS’yi Bitirin!

yks sözel çalışma programı

YKS Sözel Çalışma Programı hazır! Aşağıda 4 aylık bir şekilde hazırlanmış şekilde programı bulabilirsiniz. Unutmayın, bu program sizlere örnek olması için hazırlanmıştır.

Eksik konularınızı tespit ederek bu programı kendinize göre düzenlemeniz çalışmalarınız için çok daha faydalı ve etkili olacaktır.

Şimdiden başarılar diliyoruz. Soru ve önerilerinizi yorum bölümünden gönderebilirsiniz.

2018 YKS SÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI     /     1. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Paragraf Paragraf
TYT MATEMATİK Temel Kavramlar Sayı Basamakları Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar
TYT GEOMETRİ Doğruda ve Üçgende Açılar *Dik Üçgen                        * Özel Üçgen İkizkenar ve Eşkenar
Üçgen
*Açı Kenar Bağıntıları*Üçgende Eşlik ve Benzerlik
YKS EDEBİYAT Güzel Sanatlar ve Edebiyat *Şiir Bilgisi                        *Söz Sanatları *Tarih içinde Türk Edebiyatı                *Destan Dönemi Türk Edebiyatı *İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı              * Soru Çözümü
YKS TARİH İslamiyet Öncesi Türk Devletleri ve İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Türklerin İslam ile Tanışmaları ve İlk Türk-İslam Devletleri Beylikten Devlete       ( 1299-1453) Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)
YKS COĞRAFYA1-2 *Ekosistemler                     * Madde Döngüsü              *Besin Zinciri Biyomlar *Sıra dışı Doğa Olayları                             *  İnsan ve Doğa Etkileşimi Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler
YKS FELSEFE GRUBU Mantığa Giriş Klasik Mantık Mantık ve Dil Sembolik Mantık
 
 

 

 

 

2018 YKS SÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI     /     2. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Sözcük Türleri Tamlamalar Fiiller, Fiilimsiler Ekler
TYT MATEMATİK Basit Eşitsizlikler Mutlak Değer Üslü Sayılar Köklü Sayılar
TYT GEOMETRİ *Üçgende Açıortay            * Üçgende Kenarortay Üçgende Alan Vektörler Analitik Geometri
YKS EDEBİYAT Türk Edebiyatı Tanzimat Dönemi  Türk Edebiyatı Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Topluluğu Milli Edebiyat
YKS TARİH *Osmanlı Devleti’nde Arayış Yılları                                        * Değişim ve Diplomasi *En uzun Yüzyıl      *Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Medeniyet Osmanlı da Demokratikleşme Hareketleri 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
YKS COĞRAFYA1-2 *Nüfus Politikaları     *Şehirlerin Fonksiyonları ve Etkileri *Geçmişten Günümüze Doğal Kaynakları* Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi  *Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi: Turizm *İngiltere’nin Sanayileşme Süreci  * Ekonomik Mucizenin Ülkesi: Japonya   *Hollanda’nın Genel Özellikleri *Küresel ve Bölgesel Örgütler *İl Kültür Merkezleri* Ekonomik Faaliyetlerin Sosyokültürel Etkileri
YKS FELSEFE GRUBU Psikoloji Bilimini Tanıyalım Psikoloji Biliminin Temel Süreçleri Öğrenme Bellek Düşünme Ruh Sağlığının Temelleri

 

 

2018 YKS SÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI     /     3. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Sözcüğün Yapısı Cümlenin Öğeleri Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri
TYT MATEMATİK Çarpanlara Ayırma Denklem Çözme Oran-Orantı Problemler
TYT GEOMETRİ Özel Dörtgenler Özel Dörtgenler Çemberde Açı Çemberde Uzunluk
YKS EDEBİYAT *Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı  *Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
YKS TARİH *II.Dünya Savaşı               *Soğuk Savaş *Yumuşama Dönemi  *Küreselleşen Dünya *Türklerde Devlet Teşkilatı   * Türklerde Toplum Yapısı *Türklerde Hukuk *Soru Çözümü
YKS COĞRAFYA1-2 *Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına *Türkiye’nin Nüfus Politikaları * Bölgesel Planlar *Gelişmişlik Seviyelerine göre Ülkeler * Uyuyan Dev: ÇİN*Sıcak Çatışma Bölgeleri Mekânsal Bir Sentez : Türkiye Mekânsal Bir Sentez : Türkiye
YKS FELSEFE GRUBU Sosyolojiye Giriş Birey ve Toplum Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme ve Gelişme

 

2018 YKS SÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI     /     4. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Anlatım Bozuklukları Ses Bilgisi Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri
TYT MATEMATİK Problemler Problemler *Kümeler   *Fonksiyonlar *Polinomlar   *Olasılık
TYT GEOMETRİ Dairede Alan Katı Cisimler Konikler Çemberlerin Analitik İncelenmesi
YKS EDEBİYAT Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler Edebi Akımlar Batı Edebiyatı
YKS TARİH Türklerde Ekonomi Türklerde Eğitim Türklerde Sanat
YKS COĞRAFYA1-2 Küreselleşen Ortam: Bölgeler ve Ülkeler Çevre ve Toplum Çevre ve Toplum
YKS FELSEFE GRUBU Toplum ve Kültür Toplumsal Kurumlar

 

 

2018 YKS Sayısal Çalışma Programı – 4 Ayda YKS’yi Bitirin!

2018 YKS Sayısal Çalışma Programı

YKS Sayısal Çalışma Programı hazır! Aşağıda 4 aylık bir şekilde hazırlanmış şekilde programı bulabilirsiniz. Unutmayın, bu program sizlere örnek olması için hazırlanmıştır.

Eksik konularınızı tespit ederek bu programı kendinize göre düzenlemeniz çalışmalarınız için çok daha faydalı ve etkili olacaktır.

Ayrıca özellikle sayısal derslerde soru tiplerine dikkat ederek çalışmanız gerekiyor. Bu teknik ile hızlıca netlerinizi artırabilirsiniz.

Şimdiden başarılar diliyoruz. Soru ve önerilerinizi yorum bölümünden gönderebilirsiniz.

2018 YKS SAYISAL ÇALIŞMA PROGRAMI     /     1. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Paragrafta Anlam Paragrafta Anlam
TYT MATEMATİK Temel Kavramlar Sayı Basamakları Rasyonel Sayılar Asal ve Ardışık Sayılar
TYT-YKS GEOMETRİ Doğruda ve Üçgende Açılar Dik ve Özel Üçgenler İkizkenar ve Eşkenar Üçgenler Üçgende Alan
YKS MATEMATİK Mantık Eşitsizlikler Modüler Aritmetik Logaritma
YKS FİZİK Fizik Bilimine Giriş Madde ve Özellikleri Basınç ve Kaldırma Kuvveti Isı, Sıcaklık ve Genleşme
YKS KİMYA Kimya Bilimi Atom ve Periyodik Sistem Kimyasal Türler Arası Etkileşimleri Gazlar
YKS BİYOLOJİ Biyoloji Bilimi Canlıların Temel Bileşenleri Hücre Canlıların Sınıflandırılması
 

 

2018 YKS SAYISAL ÇALIŞMA PROGRAMI     /     2. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Sözcük Türleri Tamlamalar Fiiller, Fiilimsiler Ekler
TYT MATEMATİK Basit Eşitsizlikler Mutlak Değer Üslü Sayılar Köklü Sayılar
TYT GEOMETRİ * Üçgende Açıortay      Üçgende Kenarortay Üçgende Alan Vektörler Analitik Geometri
YKS MATEMATİK Paraboller Karmaşık Sayılar Logaritma *Permütasyon *Kombinasyon *Binom
YKS FİZİK Enerji Isı ve Sıcaklık Elektrik ve Manyetizma Elektrik ve Manyetizma
YKS KİMYA Kimyasal Türler Arası Tepkimeler Kimyasal Hesaplamalar Maddenin Halleri Asit,Baz ve Tuz
YKS BİYOLOJİ Üreme İnsanda Üreme Sistemi Kalıtım Kalıtım

 

2018 YKS SAYISAL ÇALIŞMA PROGRAMI     /     3. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Sözcüğün Yapısı Cümlenin Öğeleri Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri
TYT MATEMATİK Çarpanlara Ayırma Denklem Çözme Oran-Orantı Problemler
TYT GEOMETRİ Özel Dörtgenler Özel Dörtgenler Çemberde Açı Çemberde Uzunluk
YKS MATEMATİK * Olasılık
* Toplam-Çarpım
Sembolü
*Diziler   *Özel Tanımlı Fonksiyonlar Limit Seriler
YKS FİZİK Dalgalar Optik Çembersel Hareket Basit Harmonik Hareket
YKS KİMYA Maddenin Halleri Gazlar Karışımlar Sıvı Çözeltiler
YKS BİYOLOJİ *Modern Genetik Uygulamaları    *Ekosistem Ekolojisi *Dünyamız       *Canlılarda Enerji Dönüşümü Solunum İnsan Fizyolojisi

 

2018 YKS SAYISAL ÇALIŞMA PROGRAMI     /     4. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Anlatım Bozuklukları Ses Bilgisi Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri
TYT MATEMATİK Problemler Problemler *Kümeler     *Fonksiyonlar *Polinomlar      *Olasılık
TYT GEOMETRİ Dairede Alan Katı Cisimler Konikler *Çemberin Analitik İncelenmesi
YKS MATEMATİK Türev Türev İntegral İntegral
YKS FİZİK Dalga Mekaniği Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktive Modern Fizik *Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
YKS KİMYA *Kimya ve Enerji     *Tepkimelerde Hız ve Denge *Kimya ve Elektrik   *Karbon Kimyazına Giriş Organik Bileşikler *Organik Bileşikler  *Hayatımızdaki Kimya
YKS BİYOLOJİ Endokrin Sistemi *Duyu Organları     *Destek ve Hareket Sistemi *Sindirim Sistemi     *İnsanda Sindirim Sistemi Dolaşım Sistemi

 

YKS Sayısal Çalışma Programı 1 YKS Sayısal Çalışma Programı 2 YKS Sayısal Çalışma Programı 3 YKS Sayısal Çalışma Programı 4 YKS Sayısal Çalışma Programı 5 YKS Sayısal Çalışma Programı 6 YKS Sayısal Çalışma Programı 7 YKS Sayısal Çalışma Programı 8 YKS Sayısal Çalışma Programı 9 YKS Sayısal Çalışma Programı 10 YKS Sayısal Çalışma Programı 11 YKS Sayısal Çalışma Programı 12 YKS Sayısal Çalışma Programı 13 YKS Sayısal Çalışma Programı 14 YKS Sayısal Çalışma Programı 15 YKS Sayısal Çalışma Programı 16 YKS Sayısal Çalışma Programı 17

2018 YKS Eşit Ağırlık Çalışma Programı – 4 Ayda YKS’yi Bitirin!

2018 YKS Eşit Ağırlık Çalışma Programı

YKS Eşit Ağırlık Çalışma Programı hazır! Aşağıda 4 aylık bir şekilde hazırlanmış şekilde programı bulabilirsiniz. Unutmayın, bu program sizlere örnek olması için hazırlanmıştır.

Eksik konularınızı tespit ederek bu programı kendinize göre düzenlemeniz çalışmalarınız için çok daha faydalı ve etkili olacaktır.

Şimdiden başarılar diliyoruz. Soru ve önerilerinizi yorum bölümünden gönderebilirsiniz.

2018 YKS-TYT EŞİT AĞIRLIK ÇALIŞMA PROGRAMI     /      1. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Paragrafta Anlam Paragrafta Anlam
TYT MATEMATİK Temel Kavramlar Sayı Basamakları Rasyonel Sayılar Asal ve Ardışık Sayılar
YKS-TYT GEOMETRİ Doğruda ve Üçgende Açılar Dik ve Özel Üçgenler İkizkenar ve Eşkenar Üçgenler Üçgende Alan
YKS MATEMATİK Mantık Eşitsizlikler Modüler Aritmetik Logaritma
YKS EDEBİYAT Güzel Sanatlar ve Edebiyat Şiir Bilgisi ve Söz Sanatlar İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı Tarih İçinde Türk Edebiyatı ve Destan Dönemi Türk Edebiyatı
YKS COĞRAFYA 1-2 (YGS TARAFI) Harita Bilgisi ve Koordinat Sistemi İzohipsler,Dünyanın Şekli ve Hareketleri Atmosferin Özellikleri ve İklim *Topografya ve *Kayaçlar-Kıta Oluşumu*Depremler
YKS COĞRAFYA 1-2 (LYS TARAFI) Ekosistemler,Madde Döngüleri ve Besin Zinciri Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler Biyomlar Sıra Dışı Doğa Olayları                   İnsan Ve Doğa Etkileşimi

 

Günlük en az 20-25 tane paragraf çözerseniz; sınavda sorulan yaklaşık paragraf sorularının %90’nını halledebilirsiniz.

Tekrar çok önemli. Haftalık ve aylık küçük tekrarlar yapmak bilgilerinizin kalıcılığını arttıracaktır.

 

2018 YKS-TYT EŞİT AĞIRLIK ÇALIŞMA PROGRAMI     /      2. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Sözcük Türleri Tamlamalar  Fiiller, Fiilimsiler Ekler
TYT MATEMATİK Basit Eşitsizlikler Mutlak Değer Üslü Sayılar Köklü Sayılar
YKS-TYT GEOMETRİ  *Üçgende Açıortay
* Üçgende Kenarortay
Üçgende Alan Vektörler Analitik Geometri
YKS MATEMATİK Paraboller Karmaşık Sayılar Logaritma *Permütasyon         *Kombinasyon     *Binom
YKS EDEBİYAT Türk Edebiyatı Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Serveti Fünun ve Fecr-i Ati Topluluğu Milli Edebiyat
YKS COĞRAFYA 1-2 *Nüfus Politikaları     *Şehirlerin Fonksiyonları ve Etki Alanları *Geçmişten Günümüze Doğal Kaynakları       *Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi                      *Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi: Turizm *İngiltere’nin Sanayileşme Süreci    *Ekonomik Mucizenin Ülkesi: Japonya     *Hollanda’nın Genel Özellikleri *Küresel ve Bölgesel Örgütler                          *İl Kültür Merkezleri       *Ekonomik Faaliyetlerin Sosyokültürel Etkileri

 

Çözdüğünüz soru sayısını arttırmalısınız. Formül basit: Ne Kadar Çok Soru Tipi: O kadar Yüksek Net Paragraf sorularına 5-10 ekleyerek biraz geliştirmeniz size çok fayda sağlayacaktır. Unutmayın TYT puanının %50’sini Temel Türkçe netleri belirleyecektir.

Sosyal Aktivitelerden kendinizi tamamen soyutlamayın. Sonuçta insan bünyesi sürekli çalışmayı kaldıramaz ve bir yerden sonra sıkılmaya başlarsınız.

Konular zorlaşmaya başladı. Eğer bir konuyu o an anlamadıysanız; bırakın, sonra çalışırsınız.

2018 YKS-TYT EŞİT AĞIRLIK ÇALIŞMA PROGRAMI     /     4. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Anlatım Bozuklukları Ses Bilgisi Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri
TYT MATEMATİK Problemler Problemler *Kümeler             *Fonksiyonlar * Polinomlar              * Olasılık
YKS-TYT GEOMETRİ Dairede Alan Katı Cisimler Konikler Çemberin Analitik İncelemesi
YKS MATEMATİK Türev Türev İntegral İntegral
YKS EDEBİYAT Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler Edebi Akımlar Batı Edebiyatı
YKS COĞRAFYA 1-2 *Küreselleşen Ortam: Bölgeler ve Ülkeler Çevre ve Toplum Çevre ve Toplum

 

2018 YKS-TYT EŞİT AĞIRLIK ÇALIŞMA PROGRAMI     /      3. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Sözcüğün Yapısı Cümlenin Öğeleri Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri
TYT MATEMATİK Çarpanlara Ayırma Denklem Çözme Oran-Orantı Problemler
YKS-TYT GEOMETRİ Özel Dörtgenler Özel Dörtgenler Çemberde Açı Çemberde Uzunluk
YKS MATEMATİK *Olasılık                     *Toplam-Çarpım Sembolü *Diziler                     *Özel Tanımlı Fonksiyonlar Limit Seriler
YKS EDEBİYAT *Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı *Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler * Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler *Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
YKS COĞRAFYA 1-2 *Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına **Türkiye’nin Nüfus Politikaları * Bölgesel Planlar *Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler *Uyuyan Dev: ÇİN *Sıcak Çatışma Bölgeleri *Mekânsal Bir Sentez:Türkiye *Mekânsal Bir Sentez:Türkiye

Seri olarak paragraf denemeleri çözmeniz çok iyi olacaktır.

Genel denemeleri daha sık yapmaya çalışmalısınız.

2018 YKS-TYT EŞİT AĞIRLIK ÇALIŞMA PROGRAMI     /     4. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Anlatım Bozuklukları Ses Bilgisi Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri
TYT MATEMATİK Problemler Problemler *Kümeler             *Fonksiyonlar * Polinomlar              * Olasılık
YKS-TYT GEOMETRİ Dairede Alan Katı Cisimler Konikler Çemberin Analitik İncelemesi
YKS MATEMATİK Türev Türev İntegral İntegral
YKS EDEBİYAT Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler Edebi Akımlar Batı Edebiyatı
YKS COĞRAFYA 1-2 *Küreselleşen Ortam: Bölgeler ve Ülkeler Çevre ve Toplum Çevre ve Toplum

Sabahları Erken Nasıl Uyanabilirsiniz? Günün Verimli Saatlerinde Uyanık Olabilmek için Tavsiyeler

sabahları erken uyanmak

Hepimiz ömrümüzün ortalama üçte birini uyuyarak geçirmekteyiz. Uyku, vücudumuzun ve beynimizin dinlenmesi, fiziksel ve zihinsel rahatlama için şart olan bir eylemdir. Bu konu üzerinde araştırmaların devam ettiği aksine oldukça karmaşık ve merak edilmeye değer bir konudur. Çoğumuz uykuya olan düşkünlüklerimiz ile biliniriz. Dilerseniz öncelikle çok sevdiğimiz ancak bir yandan da o kadar karmaşık olan uyku hakkında küçük bir bilgi edinerek başlayalım.

İki farklı uyku çeşidinin olduğu yıllar öncesinde tespit edilmiştir. Bu çeşitlilik bilinç durumuna bağlı olarak oluşturulmuştur. Uykuya olan ihtiyaç birçok etkene bağlı olarak kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Bu faktörler yaş, cinsiyet ve gün içindeki hareketlilik gibi birden fazla çeşittir. Kimi insan için günde 5-6 saat uykunun yeterli geldiği görülürken kimisi için ise 8-9’lik uykunun yeterli olmadığı gözlemlenmiştir. Ancak genel olarak her insanın birtakım uyku problemlerinin olduğu bilinmektedir. En sık rastlanan uyku problemi ise sabahları erken kalkamamak hatta bir türlü o sıcacık yatak ile vedalaşıp güne başlayamamaktır. Peki, uyanmak her sabah bu kadar zor mu olmak zorunda? Tabi ki hayır. Şimdi sizlere sabahları hemen uyanmanız için birkaç ufak ve kolay uygulanabilir bilgi vereceğiz. Eminiz bu maddelere uyduktan sonra hayat kaliteniz artacak ve sabahları uyanmak bir eziyet olmaktan çıkacak.

Düzenli Uyku

İlk olarak vereceğimiz tavsiye belki de günlük hayatınızda sürekli olarak duyduğunuz bir tavsiye olacaktır. O da düzenli uyku! Uyku düzeni insan metabolizmasını birçok yönden olumlu ya da olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. Bu nedenle uyuma ve uyanma saatlerinizi her gün aynı saat olacak şekilde ayarlar iseniz vücudunuzun biyolojik saati de bir süre sonra bununla uyum sağlayacağı için sabahları hemen rahatlıkla uyanmaya başladığınızı çok kısa bir süre sonra gözlemleyebileceksiniz. Tabi ki de hafta sonları gibi işe ya da okula gitmediğimiz günlerde tatlı uyku kaçamakları yapmayı hepimiz isteriz. Ancak bu kaçamaklar sadece aşırıya kaçmadıkça yapılmalıdır. Aksi durumda uyku düzeninizi oluşturmanız epey zor olacaktır.

Alarmını Erteleme!

İkinci olarak verilebilecek tavsiye ise alarmınızı alsa ertelememeniz olacaktır. Alarm eteleme çoğu kişide bir alışkanlık haline gelmiştir. Hatta kimimiz birkaç dakikalık aralıklarla birden fazla alarm kurmaktayız. Ancak bu oldukça yanlış bir davranıştır. Uyanmayı ertelemeniz o güne dinç bir şekilde başlamanızı engelleyecektir. Alarm erteleme bir alışkanlıktır demiştik.

Her alışkanlık 21 gün boyunca tekrar edilmediği takdirde insan beyni tarafından unutulur. Sonrasında ise kişi iradesi ile baş başa kalı.ç Bu süreci alarm ertelemeden geçirdiğiniz takdirde sabahları hemen uyanmaya başladığınızı, eski günler ile yeni haliniz arasındaki farkı kolayca fark edebileceksiniz.

Alarmı ertelemeye karşı geliştirilen değişik bir ürüne de rastladım geçenlerde.

Pavlok adında bir şirket giyilebilir cihaz geliştirerek uyanmanız gereken saatte size elektrik şoku verilmesini sağlıyor. Pavlok sayesinde günlük küçük elektrik şoklarıyla uyanıyorsunuz. Üreticelerin söylediğine göre erken kalkmanın bir alışkanlık haline gelmesine yardım oluyor.

Sizi tanıtım videosuyla başbaşa bırakıyor. (Not: Video İngilizce dilinde)

 

Sabahları Güneşe İzin Ver

Çevremizdeki insanlara uyku ile ilgili problemlerimiz olduğunda alacağımız bir diğer klişe tavsiye ise karanlık bir odada uyumamız gerektiğidir. Aslında bu tavsiyenin tamamen yanlış olduğunu söylememiz doğru olmayacaktır. Karanlık bir oda uyuması en rahat olan odadır. Bu odada rahatlıkla uykuya geçebilecek ve uykunuzu rahatsız olmadan sürdürebileceksiniz. Ancak bahsettiğimiz gibi bu karanlık uykunuzu sürdürmenize de neden olacaktır. Bunun için eğer sabahları dinç bir şekilde hemen uyanmak istiyorsanız güneş ışığına ihtiyacınız olacaktır. Gece yatmadan önce perdelerinizi kısmen aralamalı, güneşin doğması ile beraber ışıkların odanıza girmesine fırsat vermelisiniz.

Teşvik ve Motivasyon

Her işte olduğu gibi uyku ve sonrası için kendinizi teşvik etmelisiniz. Bu işleme hem programınıza uygun saatte uyumak için hem de sabah tam vaktinde uyanmak için başvurmanız gereklidir. Sabah erkenden ve hemen uyanabilmek için kendinize teşvik edici bir program hazırlayabilirsiniz. İstediğiniz aktiviteleri yapabileceğiniz, dolu dolu ve eğlenceli bir güne uyanmak her zaman daha kolay olacaktır. Örneğin güzel bir kahvaltı ile kendinizi motive etmeniz hedefinize ulaşmanızda sizlere yardımcı olacaktır.

düzenli spor yapmak

Düzenli Spor

Düzenli olarak spor yapın. Sporu faydalarının saymakla bitmediğini hepimiz biliyoruz. Ayrıca kaliteli bir uykuya ve haliyle kaliteli bir yaşama olan katkısı da göz ardı edilemeyecek seviyededir. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yapılan egzersizler sizlerin istemsiz de olsa erken yatmanızı sağlayacaktır. Bu şekilde ise daha verimli bir uyku sağlanacak ve vücudunuz daha çok dinlenecektir. Haliyle sabah uyandığınızda daha dinç olacak ve hemen uyandığınızı fark edeceksiniz. Dolayısıyla spor hem yaşam hem hayat kalitenizi yükseltecek bir hareket olarak uykunuzu düzenlemede ve rahat bir şekilde uyanmanızı sağlamada belki de tercih edilmesi gereken en önemli yoldur.

Alarmı Yüksek Sesle ve Uzak Bir Yere Kur

Şayet sabahları alarm kurduğunuz halde bu alarmı duymakta zorluk çektiğiniz ya da istemsiz olarak bu alarmı ertelediğinizi ve haliyle bir türlü uyanamadığınızı söylüyorsanız bunun da çok kolay bir çözüm yolu olduğunuzu belirtmek isteriz. Alarmınızı kısmen yüksek sesle kurarak yatak ile mesafesini yataktan kalkmadan ulaşılmayacak şekilde ayarlamanız durumunda bu alarmı sonlandırmak için yatak ile vedalaşmanız gerekecektir. Dolayısıyla kendi kendinize yarattığınız bahaneler son bulacak ve sabahları hemen uyandığınızı fark edeceksiniz. Tüm bu tavsiyelere uymanız durumunda başta da belirttiğimiz gibi kısa bir sürede değişimi fark edecek sabahları hemen nasıl uyandığınızı görünce siz de şaşıracaksınız. Ancak tüm bu tavsiyelere uyarken belki de en önemlisi sizlerin iradesidir. İradenizin esiri olmadan hayat kalitenizi artırarak sabahları uyanmayı bir eziyet olmaktan çıkarabilirsiniz. Dinç bir şekilde uyanmanın gün içindeki fonksiyonlarınızı ise ne kadar olumlu etkilediğini gördükçe motivasyonunuzun artacak olması içten bile değildir.

2018 YKS Konuları – Tüm Dersler (Güncel Müfredat)

2018 yks konuları güncel ösym

2018 YKS konularının güncel halini toplu bir şekilde bu yazıda bulabilirsiniz.

Aşağıdaki linklere tıklayarak her ders için YKS konularına ulaşabilirsiniz:

2018 YKS Türkçe Konuları

2018 YKS Matematik Konuları

2018 YKS Edebiyat Konuları

2018 YKS Coğrafya Konuları

2018 YKS Tarih Konuları

2018 YKS Felsefe Grubu Konuları

2018 YKS Fizik Konuları

2018 YKS Kimya Konuları 

2018 YKS Biyoloji Konuları