2018 YGS LYS Kalktı. Yeni Sistem Nasıl Olacak?

2018 ygs lys kalktı

Üniversitelere girişte kullanılan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) tarih oluyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın sınav sisteminin değişeceği ile ilgili ilk açıklamalarından sonra tüm adaylar ve eğitimciler yeni sınav sisteminin nasıl olacağı konusunda büyük bir merak içine girdi.

Yapılan açıklamalara göre bu yazıyı derledik ve henüz net olmayan birçok kısım var. Bu konuda sabırlı olmamız gerekiyor. Lütfen bu değişiklikler karşısında moralinizi bozmayın ve çalışmalarınızı aksatmayın. Sınavın nasıl ve ne zaman yapılacağı değişebilir fakat bir sınav olduğu gerçeği değişmiyor.

YGS LYS Sistemi Nasıl Bir Sistemdi?

Mart ayında uygulanan YGS sınavı Türkçe-Matematik-Sosyal Bilimler-Fen Bilimleri testlerinde oluşan ve hıza dayalı bir baraj ve eleme sınavıydı. Bu sınavdan belirlenen baraj puanını geçen adaylar Haziran ayında yapılan LYS sınavına girmeye hak kazanıyordu. YGS sınavında ortaöğretim 9. Sınıf ve 10. Sınıf konularından sorular soruluyor ve yoruma dayalı bir tarz benimseniyordu.

Haziran ayında yapılan LYS sınavlarında ise, adayların hazırlandıkları bölüme göre (TS-TM-FM ve DİL) birer hafta arayla sınava girmeleri tarzında bir uygulama söz konusuydu. LYS biraz daha ezbere ve konuya dayalı sorular içeriyordu.

Adaylar bu iki sınava girip harmanlanan bir puanla üniversite tercihi yapıyordu. YGS’nin yaklaşık yüzde 28, LYS’nin ise yüzde 72 ağırlığı söz konusuydu.

Öğrenciler sınav puanı olarak;

YGS’de;

 • Matematik-Fen ağırlıklı YGS-1 ve YGS-2
 • Türkçe-Sosyal ağırlıklı YGS-3 ve YGS-4
 • Türkçe-Matematik ağırlıklı YGS-5 ve YGS-6

LYS’de;

 • Türkçe-Sosyal ağırlıklı: TS-1, TS-2
 • Türkçe-Matematik ağırlıklı: TM-1, TM-2, TM-3
 • Matematik-Fen ağırlıklı: MF-1, MF-2, MF-3, MF-4
 • Yabancı Dil ağırlıklı: DİL-1, DİL-2, DİL-3

puan türlerine göre dağılım gerçekleştiriyordu.

ygs lys kalkıyor mu?

Yeni Sınav Sistemi Nasıl Olacak?

Yeni sınav sistemi ile ilgili elimizde sadece YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın yaptığı açıklamalar mevcut. Henüz sınav sisteminin detayları belli değil ancak 3-4 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yeni açıklanacak bilgilerle birlikte yazımız da güncellenecek ve yeni sistemi detaylı bir şekilde açıklayan yeni yazılar eklenecek.

Net olan tek şey Mart 2018’de YGS sınavı yapılmayacak!

Yine yapılan açıklamalara göre yeni sınav sistemi Türkçe-Matematik ağırlıklı bir sınav olacak. Öğrencilerin hangi bölümden hazırlandıklarına bakılmaksızın Türkçe ve Matematik derslerindeki başarıları daha yoğun bir rol oynayacak.

Yeni sınav sisteminde toplam 18 olan puan türünün asgariye indirilmesi planlanıyor. En kuvvetli ihtimal sadece 4 puan türünün belirlenmesi. Bu puanlar SAYISAL, SÖZEL, EŞİT AĞIRLIK ve DİL olacak gibi.

Önce Mart ayında YGS sınavı yapılıyor, sonra Haziran ayında LYS sınavı yapılıyorken; şimdi ise üniversiteye giriş sınavlarının bir hafta içinde tamamlanması düşünülüyor. Muhtemelen iki hafta sonunda tüm sınavlar gerçekleştirilmiş olacak. Böylece süreç daha hızlı ilerleyecek, puanlar bir kez aynı anda hesaplanacak ve tercihler daha önce alınmaya başlanacak.

Üniversitelere sınavsız geçiş ne yazık ki ülkemizdeki genç popülasyona göre mümkün görünmüyor. Bu yüzden daha sade ve anlaşılır, sonuçları daha iyi kullanılabilecek bir sınav sistemi öngörülüyor. Değişim değişen dünya şartlarına uyum sağlamak için kaçınılmaz görünüyor. Özellikle yükseköğretim sürekli gelişen, değişen dinamik bir sistem.

Yeni sınav sisteminin oluşturulmasındaki en temel amaçlardan biri ortaöğretim eğitiminin biri Mart ayında diğeri Haziran ayında yapılan iki sınavdan etkileniyor olması. Özellikle Mart ayında yapılan YGS’nin, eğitim-öğretim dönemi içerisinde denk düşmesi liselere devamı ve saygıyı olumsuz etkiliyordu.

Yüksekokullara Sınavsız Giriş

Daha önce meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin iki yıllık Meslek Yüksekokullarına sınavsız girdiği bir sistem söz konusuydu. Bu sistemde Ortaöğretim Diploma notları kullanılıyordu. Ancak YÖK bu sistemi kaldırmış, meslek liselerinin önünü kapatmıştı.

Yeni sınav sisteminde yine Orta Öğretim Başarı Puanlarının kullanılacağı bir sınavsız geçiş modeli düşünülüyor. Bazı Yüksekokullara sınavsız giriş yapılabilecek.

Lisans Programları için Daha Az Rekabet Olacak

Önce meslek yüksekokullarına ve açık öğretim programlarına yerleştirmeler gerçekleştirilecek. Daha sonra kalacağı düşünülen yaklaşık 500 bin öğrenci ile lisans sınav yapılacak. Böylece daha önce yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin girdiği sınavlar yerine, daha az katılımın olduğu, rekabetin daha az öğrenci ile yaşanacağı bir sınav modeli söz konusu.

Liseden Sonra 3 Defa Sınav Yapılacak

Liselerden mezun olan adayların tek bir sınavla stres yaşamamaları adına, merkezi olarak yapılacak sınavdan hariç olmak üzere yıl içerisinde çeşitli zamanlarda üç farklı elektronik sınav yapılması düşünülüyor. Bu üç sınavdan alınan puanların ortalaması üniversitelere giriş için kullanılabilecek ya da öğrenci merkezi olarak yapılacak üniversite sınavına girerek tek sınavla tercih yapabilecek.

YÖKDİL ve ALES değişiyor

Yükseköğretim Kurumu olarak yeni hedefler belirlenecek. Sadece üniversiteye giriş sisteminde değil yüksek lisans başvurularında kullanılan YÖKDİL ve ALES sınavlarında da değişiklik yapılması planlanıyor.

Araştırma Üniversiteleri Kurulacak

YÖK’ün 2017-2018 Gelişim Planı içerisinde Araştırma Üniversitelerinin kurulması başlığı da yer alıyor. Bilim ve Teknoloji yönünden çağın gerisinde kalınmaması adına atılacak bu yeni adımda araştırma temelli ve yoğunluklu üniversiteler kurulması hedefleniyor. Bu başlık altında yeni-genç akademisyenler ve bilim adamları yetiştirilecek, beyin göçünün engellenmesi amaçlanacak. Toplam 25 Araştırma Üniversitesi kurulması planlanıyor.

Üniversiteler A-B-C olarak sınıflandırılacak

Şu anki sistemde üniversitelerimizin kağıt üzerinde eş nitelikli olduğu ve herhangi bir sınıflandırmanın ya da derecelendirmenin yapılmadığı görülüyor. Yeni sistemle birlikte üniversiteler akreditasyonlarına göre A-B-C sınıfı olarak üçe ayrılacak. Kendilerini geliştiren, araştırma yapan ve bilim üreten üniversiteler sınıf atlayacak. Bununla üniversiteler arasındaki rekabetin arttırması ve bilim üretiminin canlandırılması hedefleniyor.

 

 

2018 YGS Geometri Konuları – YGS Geometride Hangi Konular Çıkacak?

2018 YGS Geometri Konuları

 

 1. Doğruda ve Üçgende Açılar
 2. Dik ve Özel Üçgenler
 3. Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
 4. İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 5. Üçgende Alanlar
 6. Üçgende Açıortay Bağıntıları
 7. Üçgende Kenarortay Bağıntıları
 8. Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 9. Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
 10. Çokgenler
 11. Yamuk
 12. Paralelkenar
 13. Eşkenar Dörtgen – Deltoid
 14. Dikdörtgen
 15. Çemberde Açılar
 16. Çemberde Uzunluk
 17. Daire
 18. ​Prizmalar
 19. Piramitler
 20. Küre
 21. ​2. Dereceden Denklemler
 22. Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
 23. Vektörler-1
 24. Doğrunun Analitiği
 25. Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

2018 Geometri Konuları PDF İndir

 

 

 

2018 YGS Matematik Konuları – YGS Matematikte Hangi Konular Çıkacak?

2018 ygs matematik konuları

 

 1. Sayılar
 2. Sayı Basamakları
 3. Bölme ve Bölünebilme
 4. OBEB-OKEK
 5. ​Rasyonel Sayılar
 6. ​Basit Eşitsizlikler
 7. ​Mutlak Değer
 8. Üslü Sayılar
 9. Köklü Sayılar
 10. ​Çarpanlara Ayırma
 11. ​Oran Orantı
 12. ​Denklem Çözme
 13. ​Problemler
 14. ​Kümeler
 15. ​Fonksiyonlar
 16. Permütasyon
 17. ​Kombinasyon
 18. ​Binom
 19. Olasılık
 20. ​İstatistik
 21. ​2. Dereceden Denklemler
 22. Karmaşık Sayılar
 23. ​Parabol
 24. Polinomlar

2018 Matematik Konuları PDF İndir

 

 

 

2018 YGS Türkçe Konuları – YGS Türkçe’de Hangi Konular Çıkacak?

2018 YGS Türkçe Konuları

 

 1. Sözcük Anlamı
 2. Söz Yorumu
 3. Deyim ve Atasözü
 4. Cümle Anlamı
 5. Cümle Yorumu
 6. Paragrafta Anlatım Teknikleri
 7. Paragrafta Konu-Ana Düşünce
 8. Paragrafta Yapı
 9. Paragrafta Yardımcı Düşünce
 10. Ses Bilgisi
 11. Yazım Kuralları
 12. Noktalama İşaretleri
 13. Sözcüğün Yapısı
 14. Sözcük Türleri
 15. Fiiller
 16. Sözcük Grupları
 17. Cümlenin Ögeleri
 18. Cümle Türleri
 19. Anlatım Bozukluğu

2018 YGS Türkçe Konuları PDF İndir

 

 

 

YGS Nedir: Sınav Tarihi, Konu Dağılımı, Çalışma Programı

YGS Nedir 2018 YGS Konuları

Yeni bir döneme merhaba arkadaşlar! YGS’ye ilgili yazmayalı uzun bir süre olmuş. Yeni bir dönemde yepyeni ve olabildiğince kapsamlı bir rehber hazırlamak istedim. Sizlerden uzakta ikamet etsem de kalbim ve başarı isteğim her zaman sizlerle!

Bu yazıyı okuduktan sonra YGS hakkında bilinmesi gereken hemen hemen her şeyi öğrenmiş olacaksınız. (Evet uzun bir yazı olacak, eğer zamanınız yoksa hemen okumaya sık kullanılanlara eklemeyi unutmayın)

Rehbere başlamadan önce bir noktada sizi uyarmadan edemeyeceğim: internette birçok sitede YGS’yle ilgili birçok yazı yazılıyor ve bunlarda hatalar olabiliyor. Okuduğunuz bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol edin. YGS LYS sürecinde ÖSYM’nin yaptığı açıklamalar dışında diğer sitelere çok önem göstermeyin. ÖSYM‘nin site adresi şu şekilde: osym.gov.tr 

ösym sitesi

Kendi adresini ÖSYM gibi yapmış siteler ÖSYM’nin resmi sitesi değildir. Bu konuda çok dikkatli olmalısınız.

Son olarak  bu rehber saatlerce araştırmanın ve tecrübelerimin ürünüdür. 2014 yılında YGS LYS’ye girdim ve o dönemde 57. olarak tam burslu Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Fakat geçen sene bölümümü değiştirmek istedim ve Amerika’da bilgisayar mühendisliği okumaya başladım. 2 seneden uzun bir süredir de otarikkoc.com adresinde yazılar paylaşmaktayım. Binlerce soru ve email cevapladım ve sınava hazırlanırken nerelerde en çok zorlandığınızı ve hata yapabileceğinizi tahmin edebiliyorum. Bunları kendimden bahsetmek amacıyla değil de yazıyı daha dikkatli okumanız için anlatıyorum. Lütfen bu yazıyı dikkatlice okuyun ve ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz herkesle paylaşın.

Öyleyse başlayalım!

 

YGS Nedir?

YGS üniversiteye giriş için ilk basamaktır. Diğer bir deyişle ÖSYS’nin (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) ilk aşamasıdır. 2010 yılından beri uygulanmaktadır.

Tam açılımı Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’dır. (Diğer bir açılım olan Yüksek Gerilim Sınavı yazısına da göz atmayı unutmayın)

Yüksek Öğretim ülkemizde 2 yıllık meslek yüksek okulu bölümlerine verilen isimdir. Yani 2 yıllık bölüm okumak isteyen adaylar sadece YGS ile 2 yıllık bölümleri okuyabilirler.

YGS’den sonra ikinci aşama LYS’dir. LYS’ye girebilmek için YGS’den herhangi bir puan türünden 180 puan alınmalıdır. Yani LYS için baraj puanı 180’dir.

LYS ile birlikte 4 yıllık bölümlere yerleştirme olur. 4 yıllık bölümlerde YGS’nin yaklaşık %40’ı, LYS’nin ise %60’ı puan hesaplanırken kullanılır. LYS’nin önemini anlamanız başarınız için oldukça önemli.

YGS’ye şu anda 12. sınıf okuyan öğrenciler ve lise mezunları girebilir.

YGS’ye giriş için giriş sayısı sınırı yoktur. Lise mezunu herkes istediği kadar YGS’ye girebilir.

YGS Baraj Puanı Detaylı İncelemesi

Giriş kısmında bahsedilen YGS baraj puanı için 2017 ÖSYM kılavuzuna göre iki adet sınır bulunmaktadır:

 1. YGS sonucunda 150 puan ve üzeri alan adayların sahip olduğu haklar şunlardır:
  1. Önlisans yani 2 yıllık programları tercih edebilirler.
  2. Bu adayların LYS’ye girme hakları bulunmamaktadır.
 2. YGS sonucunda 180 puan ve üzeri alan adayların sahip olduğu haklar şunlardır:
  1. LYS’ye girme hakkı kazanırlar.
  2. Tüm 4 yıllık bölümleri tercih edebilirler.

YGS’de Hangi Derslerden Kaç Soru Çıkıyor?

2017 ÖSYM Kılavuzundan alıntıyla YGS’de ‘ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer
alacaktır. Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumludur’

Türkçe testinde Türkçe ders yer alıyor. Bu bölümde paragraf ve dilbilgisi soruları yer alıyor. Paragraf soruları ağırlıkta.

Sosyal Bilimler Testinde Coğrafya, Tarih ve Felsefe dersleri yer alıyor.

Temel Matematik testinde Matematik ve Geometri dersleri yer alıyor.

Fen Bilimleri Testinde ise Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri yer alıyor.

ygs kaç soru çıkıyor
2017 ÖSYM Kılavuzundan alınmıştır.

 

Tabloda da görüldüğü gibi YGS’de toplamda 160 soru bulunuyor. Her bölümden (Türkçe, Sosyal, Temel Matematik, Fen Bilimleri) 40 soru çıkıyor.

YGS Kaç Dakika Sürüyor?

ygs kac dakika sürüyor

YGS için 160 dakika süre veriliyor.

Her ders için ayrı ayrı 40 dakika süre anlamına gelmiyor.

Toplamda 160 dakikanız oluyor ve siz bu süreyi istediğiniz gibi değerlendirebiliyorsunuz.

Süre kullanımı konusunda birkaç noktaya değinmemde fayda olacağını düşünüyorum.

Eğer 4 yıllık bölümleri düşünüyorsanız düşündüğünüz bölümün hangi puan türüyle aldığına bakmalısınız. Örneğin, mühendislik bölümleri sayısal puan türleriyle yani MF-1, MF-2 ve MF-3 puan türleriyle alıyor. Bu durumda aday öğrenci için en önemli dersler Matematik ve Fen oluyor.

Yukarıdaki örnekten devam edecek olursak sayısal bölümden hazırlanan bir öğrencinin YGS’de matematik ve fen bölümlerine daha fazla vakit ayırması ve özellikle sosyal bölümüne daha az vakit ayırması gayet mantıklı oluyor.

Eşit ağırlık ve sözel öğrencileri ise fen bölümüne daha az vakit ayırmalılar.

Ayrıca deneme çözerken turlama tekniği gibi birçok farklı teknik ile deneme çözme tekniğinizi geliştirebilirsiniz. Deneme çözmeyle ilgili yazımı okuyarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

YGS Puan Türleri

YGS’de 6 puan türü bulunuyor:

 • YGS-1
 • YGS-2
 • YGS-3
 • YGS-4
 • YGS-5
 • YGS-6

Bu puan türlerinden YGS-1 ve YGS-2, Sayısal alanı,

YGS-3 ve YGS-4 Sözel alanı,

YGS-5 ve YGS-6 Eşit Ağırlık alanı oluyor.

Her puan türünün derslere göre ağırlıkları ise şu şekilde:

ygs puan türleri
Bu tablo 2017 ÖSYM Kılavuzundan alınmıştır.
 • YGS-1: Temel matematik sorularının ağırlığı %40, Türkçe sorularının ağırlığı %20, sosyal bilimlerin ağırlığı %10, fen bilimleri sorularının ağırlığı ise %30’dur.
 • YGS-2: Temel matematik sorularının ağırlığı %30, Türkçe sorularının ağırlığı %20, sosyal bilimlerin ağırlığı %10, fen bilimleri sorularının ağırlığı ise %40’tır.
 • YGS-3: Temel matematik sorularının ağırlığı %20, Türkçe sorularının ağırlığı %40, sosyal bilimlerin ağırlığı %30, fen bilimleri sorularının ağırlığı ise %10’dur.
 • YGS-4: Temel matematik sorularının ağırlığı %20, Türkçe sorularının ağırlığı %30, sosyal bilimlerin ağırlığı %40, fen bilimleri sorularının ağırlığı ise %10’dur.
 • YGS-5: Temel matematik sorularının ağırlığı %33, Türkçe sorularının ağırlığı %37, sosyal bilimlerin ağırlığı %20, fen bilimleri sorularının ağırlığı ise %10’dur.
 • YGS-6: Temel matematik sorularının ağırlığı %37, Türkçe sorularının ağırlığı %33, sosyal bilimlerin ağırlığı %10, fen bilimleri sorularının ağırlığı ise %20’dur.

YGS Ne Zaman?

YGS sınav tarihi yıldan yıla değişmekle birlikte genellikle Mart ayı ortalarında yapılmaktadır.

2017 yılında YGS 12 Mart’ta,

2016 yılında YGS 13 Mart’ta,

2015 yılında ise YGS 15 Mart’ta yapılmıştır.

 

YGS saat 10:00’da başlamaktadır. 2017 yılında 15 dakika öncesinde sınav alanlarına giriş bitirilmiş ve bu durum birçok öğrencinin mağduriyetine yol açmıştır. ÖSYM bu kuralının arkasında sıkı durmuştur. Bu açıdan sınav gününde sınavdan en az yarım saat önce sınav merkezlerinde bulunmak önemlidir.

2018 YGS Ne Zaman?

2018 yılı için YGS’nin 11 Mart 2018 tarihinde yapılması planlanmaktadır. ÖSYM’den resmi bir açıklama bulamadığım için bu tarih kesin değildir, muhtemel bir tarihtir. 2018 YGS Geri Sayımı sayfasından YGS’ye kaç gün kaldığını öğrenebilirsiniz.

2018 yılı için YGS başvurularının ise 3-17 Ocak 2017 tarihlerinde alınacağı düşünülmektedir.

YGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanıyor?

YGS sonuçları sınav bitiminden itibaren 2 hafta içinde açıklanıyor. Eğer sınavın 11 Mart 2018’de olacağını düşünürsek muhtemelen 19 Mart – 28 Mart arasında 2018 YGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyebilirsiniz.

YGS sonuçlarının tam olarak kaçta açıklanacağı belirsiz olsa da donanımhaber‘de bu konuyla ilgili bir analiz yapılmış:

YILLARA GÖRE YGS AÇIKLANMA SAATLERİ
2016->08.30
2015->13.00
2014->16.20
2013->15.20
2012->06.00
2011->14.00
2010->10.30

7 yılın yaklaşık olarak ortalama açıklanma saati 12.00 yapıyor arkadaşlar
Son 3 yılın ortalama açıklanma saati yaklaşık 13.00

 

YGS’de Hangi Konular Çıkacak?

Yukarıda da bahsettiğim gibi YGS’de MEB müfredatındaki genel olarak 9 ve 10. sınıf konuları soruluyor.

ÖSYM Kılavuzundaki açıklamaya tekrar göz atarsak: ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer
alacaktır. Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumludur’

Dikkat ederseniz  Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumludur kısmı bize konuların MEB müfredatına göre hazırlandığını söylüyor. Bu durumda MEB müfredatını yakından takip etmemiz önem kazanıyor.

Peki MEB müfredatında neler bulunuyor ve ne değişiklikler yapılmış? Aslına işler biraz karışık..

2018 yılında müfredatta değişiklikler yapılmış.

2017 yılındaki değişiklikleri sitedeki yazıdan bulabilirsiniz.

Müfredatla ilgili kafa karışıklıklarını gidermenin en iyi yolu yine resmi kaynaklara başvurmak olacaktır. Güncel MEB müfredatını incelemeniz ve açıkçası dikkatlice okumanız YGS’de karşınıza gelecek konular açısından sadece konu listesine bakmanızdan çok daha faydalı olacaktır.

2018 MEB Müfredatına Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Şu adrese tıkladıktan sonra açılan pencerede Ortaöğretim yazısına tıklamalısınız.

2018 meb müfredatı2018 meb müfredatı

 

Açılan sekmede ilgilendiğiniz dersi seçerek müfredat dosyasını indirebilirsiniz.

T_C__Millî_Eğitim_Bakanlığı_Talim_Terbiye_Kurulu_Başkanlığı

MEB sayfasındaki müfredatları kolayca indirebilmeniz aşağıdaki linkleri hazırladım. Linklerin üstüne tıklayarak güncel müfredatı indirebilirsiniz:

2018 YGS Konuları

2018 YGS konularına ulaşabileceğiniz gibi ders ders YGS konularını incelemek isterseniz şu linkleri kullanabilirsiniz:

Ayrıca 2018 YGS LYS Konularının tamamına da göz atabilirsin.

YGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılıyor?

YGS puan hesaplamasında öncelikle adayın net hesabı yapılıyor.

Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunuyor. Yani her dört yanlış için bir doğru cevap düşülüyor. Böylece adayın sınav neti bulunmuş oluyor.

Ardından son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunuyor.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanıyor.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılıyor.

Daha sonra hesaplanan standart puanlar ve ÖSYS kılavuzu Tablo 1’deki ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı YGS puanları (AYGS) hesaplanıyor.

AYGS puanlarından her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanları oluşturuluyor.

AYGS puanları YGS puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden 5 ham puan alan adayların 150 YGS puanı, 8 ham puan alan adayların da 180 YGS puanı almaları sağlanıyor.

YGS Puan Hesaplama Siteleri

Aşağıdaki sitelerdeki puan hesaplama araçlarını YGS puan hesaplamada kullanabilirsiniz. Farklı sitelerden farklı araçları kullanarak karşılaştırma yapmanız en doğru sonuca yaklaşmak için önemlidir.

Ancak şunu unutmayın ki sınavda standart sapma diye bir şey bulunuyor. Yani sınava giren öğrencilerin doğru ve yanlışlarına göre sınavdaki soruların katsayıları oynayabiliyor. Bu yüzden puan hesaplama araçları kesin sonuçları veremezler. Çünkü her sınavda farklı standart sapma olur.

Parlak Bir Gelecek YGS Puan Hesaplama

Daha önce ygs puan hesaplamayla ilgili sitemizde de yayınlanan yazıyı okuyabilirsiniz.

parlak bir gelecek ygs puan hesaplamaparlak bir gelecek ygs puan hesaplama

Puan GO YGS Puan Hesaplama

puango ygs puan hesaplama

Puanza YGS Puan Hesaplama

puanza ygs puan hesaplama

Hesaplama.net YGS Puan Hesaplama

2017_YGS_Puan_Hesaplama_-_HESAPLAMA_NET

 

 

YGS Kaynak Tavsiyeleri (YGS Hazırlık Kitapları)

2018 YGS Kaynak tavsiyeleri için şu linkleri kullanabilirsiniz:

2018 YGS Türkçe Kaynak Tavsiyeleri

2018 YGS Matematik Kaynak Tavsiyeleri

2018 YGS Geometri Kaynak Tavsiyeleri (Çok yakında)

2018 YGS Coğrafya Kaynak Tavsiyeleri

2018 YGS Tarih Kaynak Tavsiyeleri

2018 YGS Felsefe Kaynak Tavsiyeleri (Çok yakında)

2018 YGS Fizik Kaynak Tavsiyeleri (Çok yakında)

2018 YGS Kimya Kaynak Tavsiyeleri (Çok yakında)

2018 YGS Biyoloji Kaynak Tavsiyeleri

 

YGS’ye Nasıl Hazırlanabilirim?

YGS’ye hazırlık süreci gerçekten zor ve stresli!

Bu konuda size yardımcı olmak için 2 seneyi aşkın bir süredir bu sitede yazılar yayınlıyoruz. Bu yazıları okumamış olmanız çok doğal, fakat şimdi vereceğim linkleri lütfen dikkatlice okuyun. Onlarca derece yapmış öğrencinin tecrübelerinden faydalanarak sınava hazırlanmak sizi bir adım öne taşıyacaktır.

YGS’ye nasıl hazırlanırım yazısı bu sitede ilk yayınlanan ve tüm YGS sürecini özetleyen yazıdır. Bu yazıda dönem dönem çalışma tekniklerinizin nasıl olması gerektiğini öğreneceksiniz.

Sonrasında YGS – LYS soru tipi nedir yazısını okuyun ve soru tiplerinin farkına vararak netlerinizi nasıl artırabileceğinizi öğrenin.

Matematik genelde birçok öğrenci için zor sayılmış ve önyargılarla beslenmiş bir derstir. Matematik nasıl çalışılır öğrenmek için matematik nasıl çalışılmalı yazısını okuyun.

Kullanabileceğiniz ücretsiz video konu anlatım sitelerine göz atın.

Test çözmek ve konu çalışmak arasında kaldıysanız yazıyı okuyun.

Sınav döneminde yapılan 5 hataya çok dikkat edin ve bu hataları yapmayın.

7 adımda fen netini yükseltmek ister misin?

Yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için bu yazıya göz atın.

Etkili çalışmak için dikkat etmeniz gereken alışkanları unutmayın.

Ayrıca geçen senelerde sınava girmiş öğrencilerin YGS sınav tecrübelerini okuyun!

Ve en önemlisi kendinize güvenin!

Bu sayfayı takip etmeyi de unutmayın 🙂

YGS Çıkmış Sorulara Nerden Ulaşabilirim?

YGS çıkmış soruları kitap şeklinde birçok kitapçıda bulabilirsiniz. Açıkçası kitap halinde çıkmış soruları çözmenizi tavsiye ederim çünkü bu sayede tüm yılların sorularına tek bir kaynaktan ulaşabileceksiniz.

Çıkmış soruları çözerken günümüzden geriye doğru çözün.

Yani ilk önce 2017 sorularını daha sonra 2016 soruları şeklinde gidin.

Böylece yıllara bağlı olarak soru değişimlerini ve ÖSYM’nin çokça sorduğu ve soracağını soru tiplerini öğrenin.

Ayrıca internette yapacağınız küçük bir arama ile çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz. Örneğin 2017 YGS Çıkmış Soruları ÖSYM’nin websitesinden bulabilirsiniz.

YGS Çalışma Programı

Sitede birçok çalışma programı bulunuyor. Bu programları örnek olarak kullanın ve kendinize uygun bir program haline getirin.

Kendinize uygun çalışma programı hazırlamak için şu adımları uygulayın:

 1. Sitedeki çalışma programlarını indirin ve çıktı alın.
 2. Bir adet YGS denemesi çözün
 3. Eksik konularınızı inceleyin
 4. Eksik konularınıza daha çok çalışacak şekilde hazırlanmış olan çalışma programını değiştirin. Çünkü eksik konularını halledebilirseniz netleriniz çok hızlı artacaktır.

Şu çalışma programlarını ilk aşamada kullanabilirsiniz:

2018 YGS Çalışma Programı(3 Ayda YGS’yi Bitirin)

YGS Çalışma Programı (Diğer Programa göre daha detaylı)

 

Sıra Sende!

Unutma ki bu sınav hayatın sonu değil.

Sınava hazırlanırken çok stresli olmamak başarının anahtarı sayılabilir.

Çok stres yapma ve programlı ve düzenli bir şekilde çalışmalarına devam et!

 

Soruların varsa yorum bölümünden ya da Facebook grubumuzdan sorabilirsin. (Tüm sorulara detaylı olarak yetişemesem de çok sorulan sorular için yeni yazılar paylaşıyorum)

Sağlıcakla kal!

Ömer