İngilizce Kelime Kartı Hazırlama Nasıl Yapılır? konusarakogren.com

İngilizcede bir nesnenin ya da başka bir şeyin diğerinden farklı olduğunu anlatmaya yarayan belirteçler vardır. Bunlara kısaca farklılık belirteçleri denir. İngilizceye çevirisi difference words olan farklılık belirteçleri another, other ve others kelimeleridir. Bu kelimelerin hepsi de diğer ya da diğeri anlamına gelmektedir. Fakat söz konusu üç kelimenin de kullanım şekilleri farklı olduğu için bu noktada birbirlerinden ayrılırlar. Another kelimesi sadece tekil isimlerin başına gelir. Örneğin I would like to have another cup of tea cümlesi diğer fincandaki çayı istiyorum anlamına gelir. Oysaki eğer biz cümleyi we would like to have other cups of tea şekline çevirirsek cümlenin anlamı da değişir ve biz diğer fincanlardaki çayları istiyoruz olarak çevrilir. Burada fark edilebileceği gibi cup of tea yani bir fincan çay cups of tea olarak değişince yani çay dolu fincanlar olunca, önüne gelen farklılık belirteci de değişmiştir. Bir de others kelimesinin kullanımına bakacak olursak onu da şu örnekle açıklayabiliriz: They need others. Onlar diğerine ihtiyaç duyuyorlar şeklinde çevrilebilecek olan bu cümledeki others kelimesinin yanına herhangi bir isim gelmemiştir. Yani gizli isim kullanılmıştır. Yani others kelimesi ismin yerine kullanılarak nesne olmuştur. Aynı zamanda da bir şeyden farklı olan diğerini kastetmektedir.

Farklılık belirteçleri cümlede zamir ya da sıfat olarak bulunabilirler. Bu yüzden cümlenin gramerine dikkat etmek gerekir. Örnek vermek gerekirse şu cümleyi inceleyebiliriz: I want to watch another dvd. Buradaki another kelimesinin ardında tekil bir isim vardır. Yani belirteç, farklılık belirten bir sıfattır. Bir de bu örneği inceleyelim: I want to watch another. Bu cümlede ise another kelimesi tekil bir ismi ifade etmektedir. Yani diğer dvd’yi anlatan bir zamirdir. İngilizce konuşurken ya da yazarken bu gramer bilgilerine dikkat etmek gerekir. Yardımcı olması için boş zamanlarınızda kullanmak amacı ile İngilizce kelime kartı hazırlama işine girebilirsiniz. Hem bu kartları hazırlarken hem de çalışırken birçok şeyi farkında olmadan öğrendiğinizi anladığınızda şaşıracaksınız.

Ancak yabancı dil öğrenirken gramer kadar önemli bir diğer husus ta kelime bilgisidir. Gramer bilginiz ne kadar iyi olursa olsun yeterince kelime bilginiz yoksa anlatmak istedikleriniz havada kalır ve kendinizi ifade etmekte zorlanırsınız. Bu yüzden bol miktarda ve farklı alanlarda kelime öğrenimi önemlidir. Bu konuda çalışma yaparken kitaplardan, şarkılardan, filmlerden ya da yabancı bir arkadaştan faydalanabileceğiniz gibi web üzerinden de kendinizi geliştirebilirsiniz. http://www.konusarakogren.com/blog/ingilizce-rakamlar/sitesi; dopdolu bir içeriğe sahip olması ve kullanıcılara pratik yapma imkânı sağlaması açısından oldukça faydalı. Sesli olarak dinleyebileceğiniz alıştırmalarda telaffuz konusundaki eksiklerinizi tamamlama fırsatı yakalayabilirsiniz. Çeşitli görsellerle zenginleştirilmiş anlatımlar akılda kalıcıdır ve kolayca hafızanıza kaydedebilirsiniz. Rakamlar, günler, aylar, saatler, hayvanlar gibi pek çok basit konudan başlayarak ilerleyen web adresinde, her seviyeden kullanıcının yararlanabileceği bilgi mevcut.