Teknolojik Gelişmişlikte Meslek Liselerinin Önemi

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde teknoloji artık en önemli faktör. Çünkü ekonomi alanından askeri alana kadar birçok alanda teknolojinin varlığı ülkelerin güçlerini belirliyor. Ülkemiz maalesef bu teknolojiyi üreten değil dışarıdan satın alan ülkelerdendir. Bu durumda bizim ülke olarak gelişmişliğimizi bir yerde durduruyor. Çünkü teknolojiyi satanlar sadece ürünü satıyor ama teknolojinin kaynağı olan bilgiyi değil. Peki, biz teknolojiyi neden üretemiyoruz? Bunun birçok nedeni var ama ben sadece bana göre en önemli olan eksiği söyleyip ve çözüm önerisi sunacağım. Meslek liseleri bu çözüm önerisinde kilit rol oynuyor.

public-sector-technology

Neden Teknoloji Üretemiyoruz?

Ülke olarak teknolojik üretimlerden geri kalmamızın en büyük sebebi Meslek Liselerinin yapısal yanlışlıkları. Meslek Liseleri aslında çok önemli değere sahip olunmalı ancak bizdeki durum çok farklı. Bu liselere giden öğrenciler yetenekli, kalifiyeli öğrenciler değil daha çok tembel, başarısız, okula gitmenin gereksiz olduğunu düşünen öğrenciler gidiyor. Oysa ki bu liseler teknolojiyi üretecek, geliştirecek olan mühendisler yetiştirmeli. Ama bu durumda öğrencileri suçlamamak lazım. Biz eğitim sistemimiz Meslek Liselerini gereksiz görüyor. Fakat Almanya mühendislik alanında Avrupa’nın en iyisi. Bunun en büyük sebebi Almanya’daki teknik liselere verilen önemin yüksek olması. Peki, biz bu durumu nasıl düzeltiriz?

Meslek Liselerinin Önemi

Öncelikle eğitim sisteminde önemli değişikliklere gidilmeli. Meslek Liselerine önemi ilgiyi artırmalıyız. Mesela mühendis olmak isteyen öğrencilere mühendis olabilmek için Meslek Liselerine gidilmesi zorunluluğu getirilmeli. Meslek Liselerinin müfredatı değiştirmeli. Teknik bilgiler verilmeli ama en az onun kadar önemli olan deneyim için stajlara verilen önem artırmalı. Bunun için önemli şirketlerle anlaşmalar yapılmalı. Bu stajların öğreticiliği artırılmalı ve tabii ki de kontrolü sık olmalı. Örneğin Elektrik Mühendisi olarak üniversitelere giden bir öğrenci birçok elektriksel bilgiyi bilmeli ve onları iş hayatında nasıl yararı olacağını bilmesi gerekli. Eğer bunları biz lisede çözersek üniversitelerde sosyal alandan askeri alana kadar birçok projeler üretebilir, var olan projeleri geliştirebiliriz. Tabii ki bunun için sürdürebilir bir eğitim sistemi ve kaliteli, özverili eğitimciler de gerekli. . Atatürk kendi zamanında bunun önemi bildiği için Köy Enstitülerini kurdu ve o dönemde verimli de oldu. Biz bunları yapmazsak her zaman dışa bağımlı olacağız ve hiçbir zaman tam bağımsız olmayacağız. Bağımsızlık, bir ülkenin ihtiyaçlarını kendi içinden karşılamasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir