Yine Bir Gün

Yine bir gün gelir belki
Yağmur altında gönül
Yine bir gün olur belki
Tesellisiz günlerde melal.

Gül solmalı artık, durmaz yerinde
Her mevsim, aynı kalmaz
Yollar, değişen ben’in aynası,
Ve günlerden bir gün
Açmalı gül pervasızca
Ebede kadar, uzanmalı, ulaşmalı!

Yolların bilmecesi girift
Yolcununki ne âla
Alemlerde saklanan bu giz
Bulması zor bir iz

Anla(ya)mamak

Hırs, soğuğu
Vefa, sıcağı
Tezatlar da birliği
Sağlarmış anladım

Yoksa düşman
Dostsa herkes
Kim gönülden
Hangisi sessiz
Karşıtlık da doğruyu
Haksız da haklıyı
Sağlarmış anladım

Bir
İki
Üç
Sus!!
deyip de
Lâl kesilen insanlık(!)
Ne zaman konuşurmuş
Anlamadım
Anlayamadım

Tarık

Karşıt!

Gün doldu
Vakit tamam
Haydi dışarı!

Taşsın sokaklar
Kırılan camlar
Dans etsin
etrafında çocukların
Siren orkestrası
konser versin
açık gişe
Çıkın çıkın hadi dışarı!
Parçalansın dört bir taraf
Harap olsun gönüller
şehirlerle birlikte
Tahammülsüz fertleriz
Durmayın hemen haydi
Çıkın çıkın dışarı!
Bir karşıt fikir
Bakın hemen de oracıkta
Saldırın hemen saldırın!
İzin yok yaşamasına!

Yollar ve Yolcusu

yollar ve yolcusu-siir
Yollar vardı gecemde, gündüzümdeydi belki de
rüyaların içinde,
hayallerin tenha sokaklarında saklanan
upuzun, ıssız bir tümsek gibi
kaygılarım ve sevinçlerimle
yollar vardı bir bize hasret

taşlıydı yollarım, binbir zorluk içinde
karanlık mıydı
aydınlık bir gelecekte
var mıydı sonu
sisli dağlar ardında
ağlar mıydı analar
gidenlerin ardında?
 
bilemedim, bulamadım
öğrenemem…
 
yollar vardı içimde arzu
yollar vardı beni bekleyen…
 
yollar vardı bir yudum dosta hasret…