Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Tekrarı [17 Madde]

 1. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile Batı etkisine altına girilmeye başlanmıştır. Hazırlık Dönemi olarak adlandırılan bu dönemde eğitim, sosyal, askeri ve siyasi alanlarda yenilikler yapılmaya başlanmıştır.
 2. Batı etkisinde devam eden Hazırlık Dönemi’nde ilk roman ve şiir çevirileri yapılmıştır. Sefâretnâmeler aracılığıyla Avrupa ülkeleri tanıtılmış, Fransızca öğrenilmiş ve Batı gazeteleri takip edilmiştir.
 3. 1831 yılında ilk resmi gazete özelliği taşıyan Takvim-i Vekayi ve 1840 yılında ilk yarı resmi gazete olarak çıkartılan Ceride-i Havadis halkın Batı’ya karşı ilgisinin artmasına sebep olmuştur.
 4. Münif Paşa, Akif Paşa, Ethem Pertev Paşa, Yusuf Kamil Paşa ve Sadullah Paşa çeviri çalışmalarıyla Tanzimat edebiyatı oluşumuna zemin hazırlamıştır.
 5. 1860 yılında Şinasi ve Agâh Efendi ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkartmış ve bunun sonucunda Tanzimat Edebiyatı başlamıştır.
 6. 1789 yılında yaşanan Fransız İhtilali sonrasında tüm dünyaya eşitlik, adalet ve özgürlük gibi kavramlar yayılmaya başlamıştır. Bu kavramlar Tanzimat Edebiyatı sanatçıları için bir çıkış noktası olmuştur.
 7. Daha sonrasında ise Tanzimat Edebiyatı siyasi nedenlerden dolayı iki bölüme ayrılmıştır.
 8. 1860 yılında başlayıp 1876 yılına kadar sürmüştür. Bu döneme ait önemli ve başlıca sanatçılar; Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi, Şemsettin Sami, Ahmet Cevdet Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Ahmet Mithat Efendi ve Ali Bey’dir.
 9. Bu dönem sanatçıları “Sanat toplum içindir.” anlayışına uygun hareket etmiştir.
 10. Eserlerde daha önce hiç işlememiş olan vatan, millet, hak, eşitlik ve adalet kavramları işlenmiştir.
 11. Bu dönem sanatçıları Osmanlı’nın kurtuluşunu meşrutiyet idaresi ilan etmekte bulmuştur. Bu sebeple, bir anayasa yazılması, meclis açılması ve insanlara hak, adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramların verilmesi gibi amaçlar uğruna mücadele etmişlerdir. Bu amaçlar doğrultusunda Genç Osmanlılar Cemiyeti adlı gizli bir örgüt kurmuşlar ve zaman zaman yurt dışına kaçmak zorunda kalmışlardır.
 12. Şiirde parça güzelliği anlayışı bitmiş, konu bütünlüğüne önem verilmiştir.
 13. Ölçü olarak aruz ölçüsü kullanılmış, nazım birimi olarak beyit ile devam edilmiştir.
 14. Sanatçılar klasisizm ve romantizm akımlarından etkilenmiştir.
 15. Dil sadeleştirilmeye çalışılmış fakat nazım konusunda başarı elde edilememiştir. Nesir dili ise biraz olsun sadeleştirilip, modernleştirilmiştir.
 16. Batı edebiyatından alınan roman, deneme, tiyatro, makale ve eleştiri gibi türler ilk kez bu dönemde kullanılmıştır.
 17. Divan edebiyatı nazım biçimleri olan gazel, kaside, murabba ve terkib-i bend terkedilememiş ve bu dönemde de kullanılmıştır.

“Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Tekrarı [17 Madde]” için 2 cevap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir