Yine Bir Gün

Yine bir gün gelir belki
Yağmur altında gönül
Yine bir gün olur belki
Tesellisiz günlerde melal.

Gül solmalı artık, durmaz yerinde
Her mevsim, aynı kalmaz
Yollar, değişen ben’in aynası,
Ve günlerden bir gün
Açmalı gül pervasızca
Ebede kadar, uzanmalı, ulaşmalı!

Yolların bilmecesi girift
Yolcununki ne âla
Alemlerde saklanan bu giz
Bulması zor bir iz

Yazar Hakkında

Kişisel blog şeklinde başlayan bu girişim ardındaki ekip sayesinde bir serüvene dönüştü.

Yorum Bölümü 0 yorum

Yorum Bölümü: