2018 YKS Sözel Çalışma Programı – 4 Ayda YKS’yi Bitirin!

YKS Sözel Çalışma Programı hazır! Aşağıda 4 aylık bir şekilde hazırlanmış şekilde programı bulabilirsiniz. Unutmayın, bu program sizlere örnek olması için hazırlanmıştır.

Eksik konularınızı tespit ederek bu programı kendinize göre düzenlemeniz çalışmalarınız için çok daha faydalı ve etkili olacaktır.

Şimdiden başarılar diliyoruz. Soru ve önerilerinizi yorum bölümünden gönderebilirsiniz.

2018 YKS SÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI     /     1. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Sözcükte Anlam Cümlede Anlam Paragraf Paragraf
TYT MATEMATİK Temel Kavramlar Sayı Basamakları Rasyonel Sayılar Ondalıklı Sayılar
TYT GEOMETRİ Doğruda ve Üçgende Açılar *Dik Üçgen                        * Özel Üçgen İkizkenar ve Eşkenar
Üçgen
*Açı Kenar Bağıntıları*Üçgende Eşlik ve Benzerlik
YKS EDEBİYAT Güzel Sanatlar ve Edebiyat *Şiir Bilgisi                        *Söz Sanatları *Tarih içinde Türk Edebiyatı                *Destan Dönemi Türk Edebiyatı *İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı              * Soru Çözümü
YKS TARİH İslamiyet Öncesi Türk Devletleri ve İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Türklerin İslam ile Tanışmaları ve İlk Türk-İslam Devletleri Beylikten Devlete       ( 1299-1453) Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)
YKS COĞRAFYA1-2 *Ekosistemler                     * Madde Döngüsü              *Besin Zinciri Biyomlar *Sıra dışı Doğa Olayları                             *  İnsan ve Doğa Etkileşimi Canlıların Yeryüzüne Dağılışını Etkileyen Faktörler
YKS FELSEFE GRUBU Mantığa Giriş Klasik Mantık Mantık ve Dil Sembolik Mantık
 
 

 

 

 

2018 YKS SÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI     /     2. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Sözcük Türleri Tamlamalar Fiiller, Fiilimsiler Ekler
TYT MATEMATİK Basit Eşitsizlikler Mutlak Değer Üslü Sayılar Köklü Sayılar
TYT GEOMETRİ *Üçgende Açıortay            * Üçgende Kenarortay Üçgende Alan Vektörler Analitik Geometri
YKS EDEBİYAT Türk Edebiyatı Tanzimat Dönemi  Türk Edebiyatı Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Topluluğu Milli Edebiyat
YKS TARİH *Osmanlı Devleti’nde Arayış Yılları                                        * Değişim ve Diplomasi *En uzun Yüzyıl      *Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Medeniyet Osmanlı da Demokratikleşme Hareketleri 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
YKS COĞRAFYA1-2 *Nüfus Politikaları     *Şehirlerin Fonksiyonları ve Etkileri *Geçmişten Günümüze Doğal Kaynakları* Doğal ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi  *Dünya’nın Hızla Gelişen Endüstrisi: Turizm *İngiltere’nin Sanayileşme Süreci  * Ekonomik Mucizenin Ülkesi: Japonya   *Hollanda’nın Genel Özellikleri *Küresel ve Bölgesel Örgütler *İl Kültür Merkezleri* Ekonomik Faaliyetlerin Sosyokültürel Etkileri
YKS FELSEFE GRUBU Psikoloji Bilimini Tanıyalım Psikoloji Biliminin Temel Süreçleri Öğrenme Bellek Düşünme Ruh Sağlığının Temelleri

 

 

2018 YKS SÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI     /     3. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Sözcüğün Yapısı Cümlenin Öğeleri Fiil Çatısı Cümle Çeşitleri
TYT MATEMATİK Çarpanlara Ayırma Denklem Çözme Oran-Orantı Problemler
TYT GEOMETRİ Özel Dörtgenler Özel Dörtgenler Çemberde Açı Çemberde Uzunluk
YKS EDEBİYAT *Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı  *Cumhuriyet Döneminde Öğretici Metinler Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler
YKS TARİH *II.Dünya Savaşı               *Soğuk Savaş *Yumuşama Dönemi  *Küreselleşen Dünya *Türklerde Devlet Teşkilatı   * Türklerde Toplum Yapısı *Türklerde Hukuk *Soru Çözümü
YKS COĞRAFYA1-2 *Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına *Türkiye’nin Nüfus Politikaları * Bölgesel Planlar *Gelişmişlik Seviyelerine göre Ülkeler * Uyuyan Dev: ÇİN*Sıcak Çatışma Bölgeleri Mekânsal Bir Sentez : Türkiye Mekânsal Bir Sentez : Türkiye
YKS FELSEFE GRUBU Sosyolojiye Giriş Birey ve Toplum Toplumsal Yapı Toplumsal Değişme ve Gelişme

 

2018 YKS SÖZEL ÇALIŞMA PROGRAMI     /     4. AY
DERS 1. HAFTA 2.HAFTA 3. HAFTA 4.HAFTA
TYT TÜRKÇE Anlatım Bozuklukları Ses Bilgisi Yazım Kuralları Noktalama İşaretleri
TYT MATEMATİK Problemler Problemler *Kümeler   *Fonksiyonlar *Polinomlar   *Olasılık
TYT GEOMETRİ Dairede Alan Katı Cisimler Konikler Çemberlerin Analitik İncelenmesi
YKS EDEBİYAT Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler Edebi Akımlar Batı Edebiyatı
YKS TARİH Türklerde Ekonomi Türklerde Eğitim Türklerde Sanat
YKS COĞRAFYA1-2 Küreselleşen Ortam: Bölgeler ve Ülkeler Çevre ve Toplum Çevre ve Toplum
YKS FELSEFE GRUBU Toplum ve Kültür Toplumsal Kurumlar

 

 

“2018 YKS Sözel Çalışma Programı – 4 Ayda YKS’yi Bitirin!” için bir cevap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir